ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1020080322 

รหัส Smis 8 หลัก :20032002 

รหัส Obec 6 หลัก :080322 

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phothisamphanphithayakhan

 ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้าน- ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

โทรศัพท์ : 0-3822-6229 โทรสาร : 038225545 

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10 กรกฎาคม 2503 

อีเมล์ : [email protected] 

เว็บไซต์ : https://www.pho.ac.th/ 

Facebook : https://www.facebook.com/PhothisamphanSchool 

ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. : 51 กม. 

ระยะทางจาก  รร.ถึง อำเภอ : 3 กม. 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2565 )