อาคารและสถานที่

ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 29 ไร่ 9 ตารางวา
เลขที่ 419 ม.5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150