กิจกรรมในโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้ประชุม “งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ” ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตชลบุรี 3 ณ ห้องประชุมห้องอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมธ์พิทยาคาร

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read More
PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้จัดการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test(OOPT)

วันเสาร์ที่ 9 กันยาย

Read More