กิจกรรมในโรงเรียน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมพิธีกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเชื้อชาติ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร