กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารจัดกิจกรรมการประกวด “ชุด Cosplay วิทยาศาสตร์” โดยมีนายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเชื้อชาติ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร