ผลงานนักเรียน

แสดงความยินดีกับเด็กดีศรีโพธิ์คนเก่ง “รับรางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ชนิดกีฬาเทควันโด”

นางสาวกนกวรรณ หงษ์ภักดี นักเรียนชั้น ม.6/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ชนิดกีฬาเทควันโด
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
“พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565