มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

     นาย สยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เพื่อไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ปญุญา น่. ตน w 1"
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "สวนหลวง"
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง