กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2566
กิจกรรมทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET
โดย ดร.คมสัน ตรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม