กิจกรรมในโรงเรียน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ณ ห้องประชุมสายใย โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "WELCOME mopилorTyH 欢迎 ようこそ TaBTaй ยินดีต้อนรับสู่รั้ว แหล่งสร้างคนดี"

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "WELCOME mopилorTyH 欢迎ようこ ようこ TaBTaй ยินดีต้อนรับสู่รั้ว แหล่งสร้างคนดี"

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "WEL WELCOME 欢迎ようこそ 欢迎 aBTaйmopи อนรับสู่ ร้างด"