กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ณ หอประชุมธาราดล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม