กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน