กิจกรรมในโรงเรียน

วันเกียรติยศชาวแสด-ขาว “เด็กดี ศรีโพธิ์”

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานกรรมการศึกษาเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันเกียรติยศชาวแสด-ขาว “เด็กดี ศรีโพธิ์” โดยมีนายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเชื้อชาติ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "แหล"

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน