กิจกรรมในโรงเรียน

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน เเละขาดเเคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจําปีการศึกษา 2565

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน เเละขาดเเคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจําปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม