กิจกรรมในโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (Digital)

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศึกษานิเทศก์นำโดยท่านศน.สุภลักษณ์ สีใส จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรีระยอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (Digital) โดยมีนายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารและคณะทำงานระดับสนามสอบโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารให้การต้อนรับ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ สำนักงาน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, หน้าจอ, สถานที่ในร่ม และ สำนักงาน