กิจกรรมในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้จัดการแข่งขันกิจกรรม “การพูดพิธีกร”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 2566
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้จัดการแข่งขันกิจกรรม “การพูดพิธีกร” ณ ห้องสมุดอาคาร 60 ปี หลวงพ่อบุญมี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร