กิจกรรมในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย คัดลายมือ และแต่งคำประพันธ์ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย คัดลายมือ และแต่งคำประพันธ์ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร


รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1szT3W7fWrFNaHenZKV3eRm7NPmv0kfcy?fbclid=IwAR03a-ATxcTVJbBGh1tqjIe2ZIpBE7SPssmNJOZ7N_EEdXtQ_7qAfPYCIt8