ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

16 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟเมนลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะกับผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารสำหรับใส่เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องวงโยธวาทิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง