วิชาการ

แนวทางการดำเนินการสอบแก้ตัวของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565   (จบไม่พร้อมรุ่น)

แนวทางการดำเนินการสอบแก้ตัวของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

 (จบไม่พร้อมรุ่น)