PSPNEWS

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม(ห้องสมุด )อาคาร ๖๐ ปี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2566
นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม(ห้องสมุด )อาคาร ๖๐ ปี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร