PSPNEWS

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายเทอดเกียรติ นำเจริญ และ นางสาวสรรค์นิธิ สมพงษ์ธรรม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสายใยโพธิ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2566
นายเทอดเกียรติ นำเจริญ และ นางสาวสรรค์นิธิ สมพงษ์ธรรม รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครูยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสายใยโพธิ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1OE3Oy1TwHH8…