PSPNEWS

นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จาก จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2566
นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จาก จังหวัด สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอินทนิลโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1tCdYmPQAc9JpV5viEJ22SkwTTtv…