กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในมีชื่อว่า “โพธิสัมพันธ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในมีชื่อว่า “โพธิสัมพันธ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1oC5lCbYmXea7HRQ5X…