PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียนผลงานนักเรียน

บรรยากาศการรับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รายวิชา การงานอาชีพ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และ การแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

05-02-2567 รูปภาพบรรยากาศการรับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รายวิชา การงานอาชีพ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และ การแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร