วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:
PSPNEWS

📣 ขอแสดงความยินดีกับ นางพาวิณีย์ อุไร (คณิตศาสตร์) และนายธนพัฒน์ บุระทอน (สังคมศึกษาฯ)ผ่านเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

📣 ขอแสดงความยินดีกับ นางพาวิณีย์ อุไร (คณิตศาสตร์) และนายธนพัฒน์ บุระทอน (สังคมศึกษาฯ)

ผ่านเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

ใส่ความเห็น