Author: adminpho

PSPNEWS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

ไฟล์แนป>>Docum

Read More
PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียนผลงานนักเรียน

บรรยากาศการรับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รายวิชา การงานอาชีพ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และ การแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

05-02-2567 รูปภาพบรร

Read More