ผลงานนักเรียน

PSPNEWSผลงานนักเรียน

ยินดีกับคนเก่งของเรา โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยต้านภัยยาเสพติด อำเภอบางละมุงคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ยินดีกับคนเก่งของเรา

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

🎉❤️ยินดีกับคนเก่งของเรา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ของโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีกับคนเก่งของเรา

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

🎉🎉🎉Congratulations! 🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ลลิตวดี ทับทอง น.ส.ยูกะ โคบายาชิ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนโครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์

Congratulations! ขอแ

Read More