วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

ผลงานนักเรียน

PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียนผลงานนักเรียน

บรรยากาศการรับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รายวิชา การงานอาชีพ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และ การแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

05-02-2567 รูปภาพบรร

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

ทีม WOLF MADNESS (หมาป่า) ตัวแทนจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้รับรางวัลรองชนะเลิศชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท (อีเทค 2,000 AIS 1,000) พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

การแข่งขันรายการ E-T

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

ยินดีกับคนเก่งของเรา โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยต้านภัยยาเสพติด อำเภอบางละมุงคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ยินดีกับคนเก่งของเรา

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

🎉❤️ยินดีกับคนเก่งของเรา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ของโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีกับคนเก่งของเรา

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

🎉🎉🎉Congratulations! 🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ลลิตวดี ทับทอง น.ส.ยูกะ โคบายาชิ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนโครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์

Congratulations! ขอแ

Read More