Archives

PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้จัดการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test(OOPT)

วันเสาร์ที่ 9 กันยาย

Read More
PSPNEWS

นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จาก จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 1 กันยายน 256

Read More
PSPNEWS

นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จาก จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 กันยายน 256

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

ยินดีกับคนเก่งของเรา โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยต้านภัยยาเสพติด อำเภอบางละมุงคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ยินดีกับคนเก่งของเรา

Read More