Images

PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียนผลงานนักเรียน

บรรยากาศการรับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รายวิชา การงานอาชีพ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และ การแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

05-02-2567 รูปภาพบรร

Read More
PSPNEWSผลงานนักเรียน

ทีม WOLF MADNESS (หมาป่า) ตัวแทนจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้รับรางวัลรองชนะเลิศชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท (อีเทค 2,000 AIS 1,000) พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

การแข่งขันรายการ E-T

Read More
กิจกรรมในโรงเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ 3 มิถุนายนนี้ ณ วัดโพธิสัมพันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊

Read More