ผลงานนักเรียน

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Choice ทางเลือก”

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Choice ทางเลือก”
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชาติ ภาคกลางและภาคะวันออก
ภายใต้แนวคิด “Let’s use media wisely เยาวชนยุคใหม่ รู้ทันโลกโซเซียล”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70
โดย PSP Studio จากโรงเรียน โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง
การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6