PSPNEWS

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนถาวรานุกูล จากจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนถาวรานุกูล จากจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
สามารถดูรูปภาพเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1IX7p9GGaA3lMiLB1E330U7xGEbvNEqlR?fbclid=IwAR3Js_EUYt21sdcolTk3TTSgBtzRq05lUCaUXJ_I4EfCez9vjUkLPgxP_YI