วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้จัดการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test(OOPT) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนโครงการ Education Hub ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี (อาคารICT)
สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1rpyF1MSL…