PSPNEWS

🏆🎉ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา👍👏 ผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 สรุปเหรียญรางวัล จากรายการแข่งขันจำนวน 17 รายการ

🏆🎉ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา👍👏 ผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 สรุปเหรียญรางวัล จากรายการแข่งขันจำนวน 17 รายการ

🏅เหรียญทอง 7 รายการ 🥈เหรียญเงิน 6 รายการ 🥉เหรียญทองแดง 4 รายการ