กิจกรรมในโรงเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ 3 มิถุนายนนี้ ณ วัดโพธิสัมพันธ์