PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้เข้าร่วมประกวดและแสดงผลงาน เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ.ไบเทค บางนา

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้เข้าร่วมประกวดและแสดงผลงาน เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ.ไบเทค บางนา
ช่วยกันโหวตเตาพลังงานน้ำมัน รหัสการโหวต 15859