PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียนวิชาการ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

25-01-2567 ภาพบรรยากาศกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1YK3deZ-Xy…