กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

 

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง