วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:
PSPNEWSผลงานนักเรียน

🎉🎉🎉Congratulations! 🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ลลิตวดี ทับทอง น.ส.ยูกะ โคบายาชิ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนโครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์

🎉🎉🎉Congratulations! 🎉🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ลลิตวดี ทับทอง ม.5/10 และ น.ส.ยูกะ โคบายาชิ ม.5A ที่ได้ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนโครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยจะเดินทางไปช่วงเดือน ตุลาคม 2566 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ประเทศนิวซีแลนด์