PSPNEWSผลงานนักเรียน

🎉❤️ยินดีกับคนเก่งของเรา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ของโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

🎉❤️ยินดีกับคนเก่งของเรา
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ของโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายการแข่งขัน ดังนี้
1. การเขียนคำสั่งสำหรับ Chat GPT ได้รางวัลชนะเลิศ🥇
2. การเขียนโปรแกรม Robot Arm ได้รางวัลชนะเลิศ🥇
3. การใช้โปรแกรม MS Excel ในการแก้โจทย์ปัญหา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🥉👏👏👏👍👍👍