PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

10-08-2566 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1N1iOhBwhcisDYPjCNDvzGY52NUc…