PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการด้วยการนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านช่องลม ระยอง ร่วมกับองค์กรสันติภาพโลกและภาคีเครือข่าย ได้จัดทำโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก โดยโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการด้วยการนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลกในครั้งนี้ด้วย