PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในชื่อโครงการ ” Science camp ค่ายวิทย์ คิดสร้างสรรค์ “ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในชื่อโครงการ ” Science camp ค่ายวิทย์ คิดสร้างสรรค์ “ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสยาม มากอุส่าห์ พร้อมด้วยคณะรองผู้บริหารเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือโท อนุพงษ์ เทียนมณี และว่าที่เรือตรี สุทธิชัย ขุนสนธิ มาเป็นวิทยากรสันทนาการในครั้งนี้
รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/11xgv3cBmtfBuoN8ummuJNySHmSQ…