วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:
กิจกรรมในโรงเรียน

คนเก่งของเรา

คนเก่งของเรา 🎉🎉🎉
1.การแสดงความยินดีสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Pattaya Supermodel 2023
2.รับเกียรติบัตร ในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ประเภท เยาวชน สาขา ภาษาและวรรณศิลป์
3.รับเกียรติบัตร การสอบเสริมปัญญา ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1ukNbS8WYxszH…