วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:
PSPNEWS

ประกาศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.

การงานอาชีพ

คอมพิวเตอร์