กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ Tnter Camp (English)(China)(Japan)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดงานกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ Tnter Camp
(English)(China🧧)(Japan🍡) ของกลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยทีมงานจาก Dragonfly ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/15SaBGOOj89AdvI54FcXbwwp39Bv…