PSPNEWS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567