กิจกรรมในโรงเรียน

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม