กิจกรรมในโรงเรียน

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566
   โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "บ VETISY ขาว" ทางเข้า"
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม