กิจกรรมในโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมธาราดล

วันที่ 11 มีนาคม 2566
   บรรยากาศวันแรกในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมธาราดล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม