PSPNEWS

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์การประเมิน  วิทยฐานะครูชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผ่านเกณฑ์การประเมิน  วิทยฐานะครูชำนาญการ

ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564