PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 โรงเรียนโพธิสัมพันพิทยาคาร จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 โรงเรียนโพธิสัมพันพิทยาคาร จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567
รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1TUzmP…